درخواست برگزاری دوره آموزشی با همکاری مرکز آموزش های آزاد دانشگاه یزد با اعطای گواهینامه معتبر
درخواست برگزاری دوره آموزشی معتبر

برای شما کاربران عزیزمان قسمت درخواست برگزاری دوره آموزشی را آماده کرده ایم که در این قسمت شما می توانید دوره هایی که می خواهید در آن شرکت کنید ولی در دوره ها نیستند را به ما اطلاع دهید ما نیز تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا بتوانیم دوره های درخواستی شما را برگزار کنیم در این میان اگر می خواهید در جریان درخواست خود قرار بگیرید به شما پیشنهاد می کنیم فرم زیر را به صورت کامل پر کنید تا زمانی که درخواست شما پیگیری و به نتیجه رسید در جریان قرار بگیرید.

لطفا صبر کنید