درخواست تدریس در مرکز آموزش آزاد دانشگاه یزد

اگر فکر می کنید می توانید جزو یکی از اساتید سازمان ما باشید و می خواهید به ما ملحق شوید ما شما را پشتیبانی می کنیم در زیر برای شما فرمی آماده شده که می توانید اطلاعات خود را وارد کرده و برای ما ارسال کنید تا ما درخواست شما را پیگیری کنیم و در صورتی که اطلاعات شما توسط مسئولین پذیرفته شد با شما تماس گرفته شده و شما را استخدام می کنیم لذا از دادن اطلاعات نامعتبر پیشگیری کنید در صورتی که اطلاعات نادرست وارد شده باشد آی پی شما به پلیس فتا می شود.

لطفا صبر کنید