دانلود فرم خام شناسنامه شغلی

| ۰

 

دانلود فرم خام شناسنامه شغلی

این فرم از بخش های زیر تشکیل شده است :

 

  • مشخصات شغلی
  • شرایط احراز شغل
  • مهارت ها
  • شرح وظایف و محدودیت ها و اختیارات

فرمت WORD

 

برای دانلود فرم شناسنامه شغلی کلیک نمایید

 

 

اطلاعات مربوط به شرح شغل و فهرست وظایف شغلی یا Job Description:

اجرای موفق و اثربخش این شغل شامل چه مواردی است؟ کسی که در این شغل کار می‌کند به چه کسی پاسخ‌گوست؟ به طور کلی، مستقل از ویژگی‌های فرد شاغل، چه توضیحاتی در مورد این شغل وجود دارد؟ در این گزارش باید دقیقاً فعالیت‌های مربوط به این شغل، مشخص شده باشد. همچنین اینکه این شغل چه وظایفی را شامل می‌شود و چه مسئولیت‌هایی بر عهده‌ این شغل است.

 

اگر تفاوت دقیق مفاهیم: مسئولیت، وظایف و فعالیت‌ها را به خاطر ندارید، می‌توانید به درسی که در همین زمینه تحت عنوان تجزیه و تحلیل شغل ارائه شد، مراجعه کنید.

 

شرح وظایف شغلی و شرایط احراز شغل اطلاعات مربوط به ویژگی‌های فردی که می‌خواهد در این شغل مشغول به کار شود یا Job Specification:

این اطلاعات که به آن شرایط احراز شغل هم می‌گویند، شامل همه‌ بحث‌هایی است که به نوعی به فرد شاغل باز می‌گردد. چه توانمندی‌هایی برای این شغل نیاز است. چه نوع و چه میزان دانش و تخصص می‌تواند به برآورده شدن نیازهای این شغل کمک کند. آیا مهم است که فرد شاغل در این موقعیت، زن باشد یا مرد؟ آیا محدوده‌ی سنی مشخصی برای احراز این شغل وجود دارد؟ آیا توانایی فیزیکی خاصی برای انجام درست وظایف و مسئولیت‌های این شغل مورد نیاز است؟ همه‌ی اینها در نهایت تحت عنوان شرایط احراز شغل، طبقه بندی و گزارش می‌شوند.

در تنظیم فهرست شرح شغل باید حتما به کارکرد نهایی آنها توجه داشته باشیم. فهرست شرح شغل با هدف شفاف‌سازی حیطه وظایف و فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها تنظیم می‌شود. همچنین قرار است این فهرست‌ها کمک کنند تا همکاران سازمان ساده‌تر و دقیق‌تر ارزیابی شوند. چه در طی مصاحبه شغلی و استخدام و بدو ورود سازمان و چه در دوران همکاری و ترک سازمان

متاسفانه فرم‌های فرم های شرح شغل متعددی را می‌توان یافت که دامنه اختیارات و یا حدود وظایف یک شغل در آن مشخص شده اما در رده های مختلف همان شغل، تفکیک روشن و معینی وجود ندارد.

به عنوان مثال کارشناس ۳ اداره اجرای آموزش و کارشناس ۱ در تببین شرح شغل، تفاوت روشنی با هم ندارند. اگرچه ممکن است در مورد برخی نیازها و مزایا مانند تعریف دوره های آموزشی یا دسترسی به آنها، بسته به سنوات شرایط متفاوتی برای کارشناس رتبه بالاتر در نظر گرفته شود، اما در انجام وظیفه این تفکیک روشن نیست. ضمن آنکه گاه در تعاریف وظایف موازی با همپوشانی جدی دیده می‌شود.

 

منبع : متمم 

760-80

پاسخی بگذارید