.: رفتن به صفحه اصلی سایت :.

شماره کد دوره اسم دوره ساعت دوره توضیحات دوره درخواست دوره قیمت دوره
1 7042 Network Professional CCNP (مقدماتی) 84 توافقی
2 7043 Network Professional CCNP (پیشرفته) 84 توافقی
3 7041 Network Associate CCNA 76 توافقی
4 3365 آشنایی با نرم افزارهای تخصصی کنترل پروژه 24 توافقی
5 1042 آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS 34 توافقی
6 8389 سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری) 12 توافقی
7 2453 سیستم اتوماسیون اداری 24 توافقی
8 8122 حقوق بیمه 1( بیمه اشخاص) 12 توافقی
9 2002 5s 18 توافقی
10 3080 مباني HSE 36 توافقی
11 2278 کنترل فرآیند آماری SPC 18 توافقی
12 2050 آشنایی با استانداردهای سری ISO9000 12 توافقی
13 8328 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 20 توافقی
14 1445 مدیریت کیفیت جامع TQM 30 توافقی
15 1428 مدیریت پروژه 30 توافقی
16 2598 مدل تعالی سازمانی(EFQM) 18 توافقی
17 2385 آشنايي و مستندسازي سيستم مديريت يكپارچه IMS 18 توافقی
18 8345 ارزیابی کار و زمان 30 توافقی
19 2384 خود ارزيابي براساس مدل EFQM 30 توافقی
20 2030 آیین نگارش و اصول مکاتبات اداری 24 توافقی
21 8705 فرایند کلی حسابرسی عملیاتی پیشرفته 30 توافقی
22 8708 قراردادهای مشمول قانون تامین اجتماعی 24 توافقی
23 2077 آشنایی با قانون کار 36 توافقی
24 7017 زبان برنامه نویسی ASP.NET with VB.Net 56 توافقی
25 7019 زبان برنامه نویسی XML with VB.Net 48 توافقی
26 7013 زبان برنامه نویسی c++ 62 توافقی
27 7016 زبان برنامه نویسی ASP.NET with C#.Net 56 توافقی
28 7015 زبان برنامه نویسی C#.NET 56 توافقی
29 7021 زبان برنامه نویسی Delphi پیشرفته 50 توافقی
30 7020 زبان برنامه نویسی Delphi مقدماتی 50 توافقی
31 7025 زبان برنامه نویسی JAVA پیشرفته 50 توافقی
32 7024 زبان برنامه نویسی JAVA مقدماتی 50 توافقی
33 7023 زبان برنامه نویسی PHP پیشرفته 34 توافقی
34 7022 زبان برنامه نویسی JAVA مقدماتی 34 توافقی
35 7014 زبان برنامه نویسی VB.NET 60 توافقی
36 .... کارگاه تخصصی بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی تجاری و خدماتی درقبال کارکنان ... توافقی
37 .... کارگاه تخصصی بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ... توافقی
38 .... دوره آموزشي شیوه های ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کارکنان ... توافقی