آمار و احتمال مهندسی
آمار و احتمال مهندسی
محتویات دوره:
 • آنالیز ترکیبی و احتمال
 • متغیرهای تصادفی، امید ریاضی و واریانس
 • گشتاور، تابع مشخصه، ضریب همبستگی و کوواریانس
 • توزیع‌های مهم گسسته (برنولی، دوجمله‌ای، هندسی، پواسون، چندجمله‌ای و ...)
 • توزیع‌های مهم پیوسته (یکنواخت، گاما، نمایی، نرمال و ...)، توزیع‌های نمونه‌ای و آمار توصیفی<
مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: محمدحسین محمدیان سرچشمه
 • مدرک مدرس: کارشناسی علوم کامپیوتر
 • شغل مدرس: کارشناس فنی و مدیر آکادمی شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • محل خدمت مدرس: شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • سابقه تدریس مدرس:دستیار آموزشی (TA) در دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد به مدت ۶ سال
 • سابقه تدریس مدرس: مدرس حق‌التدریس دانشگاه شهید صدوقی یزد به مدت ۷ سال
درجه بندی نشده From: 66,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی
محتویات دوره:
 • حل مسأله (درصد، نسبت و تناسب، مجموعه‌ها، توان، رادیکال، اعداد، اتحادها و عبارات جبری، معادلات و نامساوی‌ها، تصاعد، لگاریتم، آمار، نظریه اعداد، آنالیز ترکیبی و احتمال، مسافت و سرعت، هندسه، هوش و خلاقیت و ...)
 • استدلال منطقی (گزاره‌های منطقی، انواع استدلال، نتیجه‌گیری از متن و ...)
 • تحلیلی (سوالات تحلیلی، چندقانونی‌ها) و درک مطلب
 • تجسمی (دوران، چرخش در اشکال و حدس تصویر نهایی و ...)
مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: محمدحسین محمدیان سرچشمه
 • مدرک مدرس: کارشناسی علوم کامپیوتر
 • شغل مدرس: کارشناس فنی و مدیر آکادمی شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • محل خدمت مدرس: شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • سابقه تدریس مدرس:دستیار آموزشی (TA) در دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد به مدت ۶ سال
 • سابقه تدریس مدرس: مدرس حق‌التدریس دانشگاه شهید صدوقی یزد به مدت ۷ سال
درجه بندی نشده From: 90,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها (سیگنال‌ها و سیستم‌ها)
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها (سیگنال‌ها و سیستم‌ها)
محتویات دوره:
 • آشنایی با خواص سیگنال‌ها و سیستم‌ها
 • سیستم‌های تغییرناپذیر با زمان (LTI)
 • سری فوریه پیوسته و گسسته، تبدیل فوریه پیوسته و گسسته
 • تبدیل لاپلاس، تبدیل Z
 • نمونه‌برداری و قضیه‌ی نایکوئیست
مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: محمدحسین محمدیان سرچشمه
 • مدرک مدرس: کارشناسی علوم کامپیوتر
 • شغل مدرس: کارشناس فنی و مدیر آکادمی شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • محل خدمت مدرس: شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • سابقه تدریس مدرس:دستیار آموزشی (TA) در دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد به مدت ۶ سال
 • سابقه تدریس مدرس: مدرس حق‌التدریس دانشگاه شهید صدوقی یزد به مدت ۷ سال
درجه بندی نشده From: 84,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
ریاضی عمومی ۱ و ۲
ریاضی عمومی ۱ و ۲
محتویات دوره:
 • توابع، اعداد مختلط، حد و پیوستگی
 • مشتق و کاربرد مشتق
 • انتگرال معین، نامعین و انتگرال ناسره، کاربردهای انتگرال
 • دنباله و سری
 • جبرخطی، ماتریس‌ها و دستگاه معادلات خطی، هندسه تحلیلی و توابع برداری
 • توابع چندمتغیره و عملگر برداری نابلا
 • انتگرال‌های دوگانه و سه‌گانه، انتگرال‌های منحنی‌الخط و رویه‌ای، قضیه گرین، دیورژانس
مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: محمدحسین محمدیان سرچشمه
 • مدرک مدرس: کارشناسی علوم کامپیوتر
 • شغل مدرس: کارشناس فنی و مدیر آکادمی شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • محل خدمت مدرس: شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • سابقه تدریس مدرس:دستیار آموزشی (TA) در دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد به مدت ۶ سال
 • سابقه تدریس مدرس: مدرس حق‌التدریس دانشگاه شهید صدوقی یزد به مدت ۷ سال
درجه بندی نشده From: 75,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
ریاضیات مهندسی
ریاضیات مهندسی
محتویات دوره:
 • آنالیز فوریه (سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه و کاربردها)
 • آنالیز مختلط (اعداد مختلط، توابع مختلط، حد، پیوستگی و مشتق توابع مختلط، نگاشت‌های مختلط، دنباله‌ها و سری‌های مختلط و انتگرال مختلط)
 • معادلات با مشتقات جزئی (مسائل حرارت، موج و پتانسیل)
مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: محمدحسین محمدیان سرچشمه
 • مدرک مدرس: کارشناسی علوم کامپیوتر
 • شغل مدرس: کارشناس فنی و مدیر آکادمی شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • محل خدمت مدرس: شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • سابقه تدریس مدرس:دستیار آموزشی (TA) در دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد به مدت ۶ سال
 • سابقه تدریس مدرس: مدرس حق‌التدریس دانشگاه شهید صدوقی یزد به مدت ۷ سال
درجه بندی نشده From: 75,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
ریاضیات گسسته
ریاضیات گسسته
سر فصل‌های پیشنهادی درس:
 • گزاره‌ها و منطق ریاضی، فرمول‌های خوش ساخت
 • مروری بر نظریه مجموعه‌ها، روش‌های اثبات
 • روابط دوتایی، روابط سازگاری و هم‌ارزی، ماتریس نمایش‌دهنده روابط، گراف رابط، توابع،‌ توابع پوشا، توابع یک به یک
 • روابط بازگشتی، ‌استقرا، حل روابط بازگشتی، تابع مولد
 • ساختمان‌های جبری، نیم‌گروه‌ها و منویدها،گروه‌ها، همومورفیسم، ایزومورفیسم،‌ لاتیس‌ها (شبکه‌ها)، جبربول
 • آنالیز ترکیبی:‌ اصل لانه کبوتر، آشنایی با الگوریتم‌های ترکیبی، ‌توابع بازگشتی و کاربرد آن‌ها
 • تئوری گراف: گراف‌های جهت‌دار، گراف‌های بی‌جهت، مسیرهای اویلری و همیلتونی، مسیرهای بهینه اپتیمال، الگوریتم یافتن مسیرهای بهینه اپتیمال، گراف‌های همبند، ماتریس ارتباط و قضایای مربوطه، کاربرد گراف‌ها در تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها
 • درخت‌ها: درخت‌های پوشای مینیمال، پیمایش درخت‌ها، کاربرد درخت‌ها، عبارات جبری و نمایش درخت‌ها
 • شمارش
 • حل تشریحی سوالات کنکور سال‌های اخیر
درجه بندی نشده From: 60,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
زبان عمومی (ویژه ارشد)
زبان عمومی (ویژه ارشد)
دستور زبان انگلیسی ۱۶ ساعت:
 • آشنایی با نکات گرامری
 • نکات مهم در سوالات کنکور
 • ساختار جملات
لغات و اصطلاحات ۸ ساعت
 • آشنایی با لغات ضروری
 • آموزش روش‌های مختلف یادگیری لغات
 • آموزش عبارات و اصطلاحات خاص
 • شکل‌گیری و ساختار واژگان
خواندن و درک مطلب ۸ ساعت
 • آشنایی با روش‌های درک مطلب
 • نحوه پاسخگویی به سوالات متنوع
 • مرور نمونه سوالات آزمون‌ها
درجه بندی نشده From: 48,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
ساختمان داده و الگوریتم ها
ساختمان داده و الگوریتم ها
سر فصل‌های پیشنهادی درس:
 • زیر برنامه‌های بازگشتی
 • پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی
 • آرایه‌ها، بردارها، ماتریس‌ها، کاربرد ماتریس‌ها مانند MAZE، ماتریس‌های خلوت و کاربرد آن‌ها
 • پشته‌ها، صف‌ها و کاربرد آن‌ها
 • لیست‌ها، لیست‌های پیوندی (خطی، حلقه‌ای، پیوند مضاعف، چند پیوندی) و کاربرد آن‌ها
 • تعاریف و اصول مقدماتی درخت‌ها، درخت‌های دودویی، نمایش و کاربرد (درخت‌های تصمیم‌گیری، بازی، جستجو و ...)
 • روش‌های ایجاد درخت‌های TREADED TREES
 • گراف‌ها (نمایش، روش‌های پیمایش، کاربرد)، درخت‌های پوشا، روش‌های تخصیص حافظه‌های پویا و مقایسه آن‌ها
 • الگوریتم‌های جستجو و مرتب کردن و ادغام
 • درهم‌سازی
 • حل تشریحی سوالات کنکور سال‌های اخیر
درجه بندی نشده From: 66,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
طراحی و تحلیل الگوریتم ها
طراحی و تحلیل الگوریتم ها
سر فصل‌های پیشنهادی درس:
 • مروری بر مطالب مهم در درس ساختمان داده و تکمیل نکات ارائه شده در خصوص: استقرا ریاضی و روش‌های بازگشتی، پیچیدگی الگوریتم‌ها و آنالیز آن‌ها، نمادهای O، تتا، امگا و روش‌های حل مسئله، در هر مورد تعدادی مسئله مهم انتخاب و الگوریتم‌های هر یک گفته شده و اثبات و آنالیز می‌گردد.
 • روش مستقیم و حل مسائلی از قبیل ماکزیمم و مینیمم یک آرایه، ضرب دو عدد n بیتی، روش strassen در ضرب ماتریس‌ها، تورنمت بازی‌ها، مرتب کردن براساس QuickSort
 • روش برنامه‌سازی پویا (مسائل: ضرب ماتریس‌ها، کوله پشتی، مثلث‌بندی بهینه یک چندضلعی، طولانی‌ترین زیرترتیب مشترک، حروف چینی یک پاراگراف)
 • روش حریصانه (مسائل:‌ مسائل زمانبندی، خرد کردن پول، کدهافمن)
 • روش‌های مبتنی بر جستجوی کامل و تکنیک‌های محدود کردن فضای جستجو، استفاده از درخت بازی و Pruning، بازی‌های Puzzle
 • روش‌های مکاشفه‌ای برای حل مسائل مشکل (مسئله فروشنده دوره گرد)
 • الگوریتم‌های گراف شامل: روش‌های جستجوی گراف (عمقی، سطحی) گراف‌های بدون جهت (الگوریتم‌های Dijkstra درخت پوشای مینیمال، اجزا همبند، کاملا همبند و مسائل دیگر) گراف‌های جهت‌دار ( الگوریتم‌های Floyd، مرتب کردن Topological، اجزا دو همبند و ...) شبکه‌های ماکزیمم جریان و مسائل مربوطه
درجه بندی نشده From: 75,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
معادلات دیفرانسیل
معادلات دیفرانسیل
محتویات دوره:
 • معادلات دیفرانسیل مرتبه اول (مقدمات، معادلات تفکیک‌پذیر، معادلات خطی، معادلات همگن، معادلات کامل و عامل انتگرال‌ساز، معادلات کلرو و برنولی) و مسیرهای قائم
 • معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر و آشنایی با روش‌های تقلیل مرتبه، ضرایب نامعین، اپراتورهای معکوس و معادله کوشی اویلر
 • حل معادلات با استفاده از سری‌های توانی، معادله بسل و لژاندر
 • تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در حل معادلات دیفرانسیل و دستگاه معادلات خطی
مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: محمدحسین محمدیان سرچشمه
 • مدرک مدرس: کارشناسی علوم کامپیوتر
 • شغل مدرس: کارشناس فنی و مدیر آکادمی شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • محل خدمت مدرس: شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر
 • سابقه تدریس مدرس:دستیار آموزشی (TA) در دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد به مدت ۶ سال
 • سابقه تدریس مدرس: مدرس حق‌التدریس دانشگاه شهید صدوقی یزد به مدت ۷ سال
درجه بندی نشده From: 60,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
نظریه زبان ها و ماشین ها
نظریه زبان ها و ماشین ها
سر فصل‌های پیشنهادی درس:
 • مقدمه‌ای بر نظریه محاسبات و آتاماتای محدود، زبان‌های منظم، زبان‌های مستقل از متن
 • گرامرهای مستقل از متن و فرم‌های نرمال
 • تاماتای پشته‌ای
 • ماشین تورینگ و انواع مختلف تورینگ
 • تقسیم‌بندی Chomsky
 • ارتباط میان زبان‌ها و ماشین‌ها و قضایای مربوطه
 • محدودیت‌های محاسبات الگوریتمی
 • تصمیم‌ناپذیری
 • پیچیدگی‌های محاسباتی و کلاس‌‌های پیچیدگی P و NP
 • حل تشریحی سوالات کنکور سال‌های اخیر
درجه بندی نشده From: 75,000 تومان انتخاب گزینه‌ها