بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
محتویات دوره:
 • تعاریف واصطلاحات بیمه نامه
 • موضوع بیمه نامه
 • حوادث بیمه نامه
 • وظایف وتعهدات بیمه گر و بیمه گذار
 • پوششهای اصلی بیمه نامه-پوششهای اضافی بیمه نامه
 • پوشش بیمه ای مطالبات تامین اجتماعی از کارفرما(تبصره 1 ماده66 قانون تامین اجتماعی)
 • نحوه اعلام وبررسی خسارت
 • خسارت های خارج ازتعهد بیمه گر-خسارتهای غیرقابل جبران
مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس:امید بهارجو
 • مدرک مدرس: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • سابقه تدریس مدرس: در مجموعه بیمه آسیا
 • شغل مدرس: کارشناس ارشد فنی بیمه آسیا
درجه بندی نشده From: 90,000 تومان انتخاب گزینه‌ها