رباتیک نرم‌افزاری (ترم ۱ دبستان و راهنمایی)
رباتیک نرم‌افزاری (ترم ۱ دبستان و راهنمایی)
مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: فرزانه نادی
 • مدرک مدرس: کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک
 • سابقه تدریس مدرس: 3 سال
 • شغل مدرس: استاد مدعو دانشگاه یزد
 • محل خدمت مدرس: دانشگاه یزد
درجه بندی نشده From: 21,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
مکانیک ربات (ترم ۱ دبستان)
مکانیک ربات (ترم ۱ دبستان)
مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: فرزانه نادی
 • مدرک مدرس: کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک
 • سابقه تدریس مدرس: 3 سال
 • شغل مدرس: استاد مدعو دانشگاه یزد
 • محل خدمت مدرس: دانشگاه یزد
درجه بندی نشده From: 21,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار Rapid Miner
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار Rapid Miner
مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: فرزانه نادی تحت نظارت دکتر ولی درهمی
 • مدرک مدرس: کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک
 • سابقه تدریس مدرس: 3 سال
 • شغل مدرس: استاد مدعو دانشگاه یزد
 • محل خدمت مدرس: دانشگاه یزد
درجه بندی نشده From: 18,000 تومان انتخاب گزینه‌ها