TOUCHSTONE

touchstone 1
آموزش زبان انگلیسی عمومی کتاب TOUCHSTONE 1
 • الف: مشخصات دوره زبان عمومی (مکالمه انگلیسی)
  • دوره بر اساس سیستم ارتباط محور آموزش زبان، با استفاده از کتاب های آموزشیTOUCHSTONE و VIEWPOINT انتشارات دانشگاه کمبریج خواهد بود
  • زبان آموزانی که تمایل به تقویت مهارت زبان انگلیسی عمومی (انگلیسی مورد استفاده روزمره) دارند، حداکثر استفاده از این دوره را میتوانند ببرند.
  • تمامی چهارمهارت اصلی (LISTENING, SPEAKING, READING, WRITING) به علاوه بخش های زبانی (VOCABULARY, GRAMMAR, PRONUNCIATION) و همچنین استراتژی های مکالمه آموزش داده می شود.
  • هر دوره آموزشی مشتمل بر بیست و چهار درس ( شش بخش کتاب )، معادل بیست و دو  ساعت مفید آموزشی خواهد بود
  • طول هر دوره 15 جلسه یک ساعت و سی دقیقه می باشد
  • کتاب در طی 4 ترم برای دانش پذیران تدریس میگردد.
  • دوره ها بصورت عادی (دو روز در هفته)، نیمه فشرده (سه روز در هفته)، فشرده (چهارروز در هفته ) می باشد.
  • نحوه ورود به دوره: صرفا از طریق تعیین سطح کتبی و شفاهی
  ب: منابع دوره
  • کتاب: تاچ استون (TOUCHSTONE)ویرایش دوم انتشارات دانشگاه کمبریج
  • مولتی مدیا (صوتی+فیلم): ماخوذ از انتشارات کمبریج
  • عبارات و اصطلاحات انگلیسی بر پایه جزوه گردآوری شده
درجه بندی نشده 195,000 تومان افزودن به سبد خرید
آموزش زبان TOUCH STONE
آموزش زبان انگلیسی عمومی کتاب TOUCHSTONE 2,3,4
الف: مشخصات دوره زبان عمومی (مکالمه انگلیسی)
 • دوره بر اساس سیستم ارتباط محور آموزش زبان، با استفاده از کتاب های آموزشیTOUCHSTONE و VIEWPOINT انتشارات دانشگاه کمبریج خواهد بود
 • زبان آموزانی که تمایل به تقویت مهارت زبان انگلیسی عمومی (انگلیسی مورد استفاده روزمره) دارند، حداکثر استفاده از این دوره را میتوانند ببرند.
 • تمامی چهارمهارت اصلی (LISTENING, SPEAKING, READING, WRITING) به علاوه بخش های زبانی (VOCABULARY, GRAMMAR, PRONUNCIATION) و همچنین استراتژی های مکالمه آموزش داده می شود.
 • طول هر دوره 20 جلسه  دو ساعت  می باشد
 • دوره ها بصورت عادی (دو روز در هفته)، نیمه فشرده (سه روز در هفته)، فشرده (چهارروز در هفته ) می باشد.
 • نحوه ورود به دوره: صرفا از طریق تعیین سطح کتبی و شفاهی
  ب: منابع دوره
 • کتاب: تاچ استون (TOUCHSTONE)ویرایش دوم انتشارات دانشگاه کمبریج
 • مولتی مدیا (صوتی+فیلم): ماخوذ از انتشارات کمبریج
 • عبارات و اصطلاحات انگلیسی بر پایه جزوه گردآوری شده
 
درجه بندی نشده From: 130,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
passeges آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی کتاب Passeges 1,2
درجه بندی نشده 385,000 تومان افزودن به سبد خرید
آیین نامه آموزشی دوره های زبان انگلیسی ترمیک مرکز آموزش آزاد دانشگاه یزد
آیین نامه آموزشی دوره های زبان انگلیسی ترمیک مرکز آموزش آزاد دانشگاه یزد
آیین نامه آموزشی دوره های زبان انگلیسی ترمیک مرکز آموزش آزاد دانشگاه یزد   الف) مشخصات دوره های آموزشی
 • دوره های مقدماتی تا پایان سطح متوسطه برمبنای کتاب TOUCHSTONE  انتشارات دانشگاه کمبریج به تفصیل ذیل برگزار میگردد:
 • سطوح مقدماتی (T101-T104) در طی چهار ترم (هر ترم 15 جلسه 90 دقیقه ای)
 • سطوح پیش متوسطه و متوسطه (T201-T402) در طی شش ترم (هرترم 20 جلسه دو ساعته)
 • دوره های پیشرفته (ADVANCED) برمبنای کتاب PASSAGES انتشارات دانشگاه کمبریج به تفصیل ذیل:
 • دوره های (P101-P104) و (P201-204) مجموعا در هشت ترم(هر ترم 15 جلسه 90 دقیقه ای)
تبصره: حداکثر غیبت مجاز برای هر زبان آموز 4 جلسه (در دوره های 20 جلسه ای) و 3 جلسه ( در دوره های 15 جلسه ای) می باشد. در صورت افزایش غیبت از حد تعیین شده زبان آموز مجاز به ثبت نام در دوره بالاتر نمی باشد
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر