کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات اجرایی قانون تامین اجتماعی
کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات اجرایی قانون تامین اجتماعی
مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان امور اداری، کارگزینی و منابع انسانی مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: آقایان غیاثی نژاد و دادآفرین
 • مدرک مدرس: کارشناسی ارشد
 • سابقه تدریس مدرس: سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی
 • شغل مدرس: کارشناسان ارشد
 • محل خدمت مدرس: تعهدات اداره کل تامین اجتماعی استان یزد
From: 37,500 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه آموزشی آشنایی با نکات مهم و کلیدی در قانون کار
کارگاه آموزشی آشنایی با نکات مهم و کلیدی در قانون کار
مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان امور اداری، کارگزینی و منابع انسانی مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: علی شیخی
 • مدرک مدرس: کارشناسی ارشد
 • سابقه تدریس مدرس: سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی
 • شغل مدرس: کارشناس ارشد
 • محل خدمت مدرس: اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان یزد
درجه بندی نشده From: 37,500 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری موفق و اثربخش
کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری موفق و اثربخش
توضیحات دوره:
 • آشنایی با فنون خوب گوش کردن و همچنین پرسش و پاسخ هدفمند در مذاکره
 • آشنایی با زبان بدن
 • نحوه کسب آمادگی پیش از شروع مذاکره
 • تاکتیک‌های مختلف مذاکره
 • نحوه آغاز مذاکره
 • راهکارهای بدست گرفتنن ابتکار عمل در مذاکره
 • نحوه شکستن بن‌بست در مذاکره
 • روش‌های اتمام مذاکره
 • روش‌های اتمام مذاکره
 • سایر نکات مهم در مذاکرات تجاری
درجه بندی نشده From: 76,800 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه تخصصی آشنایی با فرایند حسابداری شرکت‌های پیمانکاری
کارگاه تخصصی آشنایی با فرایند حسابداری شرکت‌های پیمانکاری
تیتر:
 • تعریف مناقصه و علت برگزاری مناقصه
 • آشنایی با انواع گروه معاملات اعلامی توسط وزارت امور اقتصاد دارایی
 • آشنایی با انواع مناقصات و فرآیند برگزاری مناقصه
 • آشنایی با انواع ضمانت‌های بانکی و دلیل آن
 • نحوه شناسایی درآمد در شرکت‌های پیمانکاری
 • نحوه شناسایی و ثبت بهای تمام شده در شرکت‌های پیمانکاری
 • آشنایی با ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم
 • دلایل وجود سرفصل تحت عنوان کار در جریان
 • پیاده‌سازی تمامی موارد بالا به صورت عملی در یک شرکت واقعی به طور نمونه
درجه بندی نشده From: 40,500 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه تخصصی تهیه صورت‌های مالی در اکسل
کارگاه تخصصی تهیه صورت‌های مالی در اکسل
محتویات دوره:
 • تعریف حسابداری و آشنایی با انواع حسابداری
 • دلایل وجود حسابداری مالی در شرکت‌ها
 • آشنایی با صورت‌های مالی اساسی و تعریف اولیه از آن
 • آشنایی با تک تک اقلام صورت‌های مالی
 • فرآیند تهیه و تنظیم صورت‌های مالی شرکت نمونه واقعی در اکسل
 • نحوه ارتباط یادداشت‌های همراه با اقلام صورت‌های مالی اساسی
درجه بندی نشده From: 87,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه تخصصی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی
کارگاه تخصصی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی
مخاطبان دوره: مدیران، حسابداران و سرپرستان مالی واحدهای تجاری و صنعتی محتویات دوره:
 • آشنایی کلی با قانون مالیات‌های مستقیم با تاکید بر اشخاص حقوقی
 • معرفی هزینه‌های قابل قبول، معافیت‌های مالیاتی و شرایط برخورداری از آن‌ها
 • مروری بر جدیدترین تغییرات مصوب قانون مالیات‌های مستقیم مؤثر در تهیه اظهارنامه مالیاتی
 • نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی و قوانین مرتبط با هر جدول
 • تکمیل جداول مربوط به صورت‌های مالی و سایر جداول پیوست با ذکر قوانین مرتبط
 • پاسخ به پرسش‌های مطرح از سوی شرکت‌کنندگان دوره در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی
مشخصات عمومی مدرس:
 • نام مدرس: آقای حاتمی
 • مدرک مدرس: کارشناس حوزه مالیات
 • سابقه تدریس مدرس: سازمان مالیاتی استان یزد
 • شغل مدرس: کارشناس حوزه مالیات بر ارزش افزوده
درجه بندی نشده From: 55,500 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه تخصصی حقوق و دستمزد در اکسل همراه با قوانین مرتبط
کارگاه تخصصی حقوق و دستمزد در اکسل همراه با قوانین مرتبط
محتویات دوره:
 • آشنایی با انواع گروه‌های شغلی (۰-۲۰) و قوانین مربوط به اداره کار و رفاه اجتماعی
 • آشنایی با نحوه محاسبه مزایای مستمر طبق قوانین مربوطه
 • آشنایی با مزایای مشمول مالیات و نحوه‌ی محاسبه مالیات بر حقوق
 • آشنایی با مزایای مشمول بیمه و نحوه محاسبه بیمه سهم کارفرما و کارکنان
 • ثبت‌های حسابداری موارد بالا طبق استانداردهای مربوطه
 • کارکرد عملی موارد فوق در یک شرکت واقعی به طور نمونه
درجه بندی نشده From: 43,200 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه تخصصی فرآیند حسابرسی صورت‌های مالی
کارگاه تخصصی فرآیند حسابرسی صورت‌های مالی
محتویات دوره:
 • تعریف حسابرسی و وظیفه آن در شرکت‌ها
 • دلایل وجود حرفه حسابرسی در جوامع
 • درک جایگاه و شأن حسابرسی در جامعه امروزی
 • آشنایی با سطوح مختلف کارکنان حرفه‌ای
 • آشنایی با انواع پرونده‌های حسابرسی: ۱) دایم ۲) جاری و تفاوت وجود بین این پرونده‌ها
 • نحوه ورود به شرکت و چگونگی درخواست اطلاعات و مدارک اولیه شرکت جهت شروع کار
 • نحوه مکاتبه با شرکت
 • نحوه تکمیل پرونده دایم
 • نحوه آشنایی با کنترل‌های داخلی هر شرکت و چگونگی برنامه‌ریزی براساس آن
 • تعریف ۷ چرخه معاملات و چگونگی حسابرسی هر چرخه
 • نحوه تکمیل پرونده جاری از ابتدا تا انتها
 • دلایل وجود عطف در پرونده‌های حسابرسی و نحوه عطف‌گذاری
 • نحوه تهیه کاربرگ‌ها
 • نحوه تهیه ۱۰۵۰ (خلاصه نکات عدم رسیدگی)
 • تمامی موارد بالا در یک شرکت واقعی به طور نمونه پیاده می‌گردد
درجه بندی نشده From: 93,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه تخصصی نکات قابل توجه در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی
کارگاه تخصصی نکات قابل توجه در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی
مخاطبان دوره: مدیران، حسابداران و سرپرستان مالی واحدهای تجاری محتویات دوره:
 • مروری کلی بر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م
 • معرفی مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای دستور ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م
 • تشریح معافیت‌های مالیاتی در قانون مزبور
 • وظایف مؤدیان در مورد ثبت‌نام، تشخیص مالیات، تسلیم اظهارنامه، نگهداری اسناد و مدارک، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و ...
 • شرایط اساسی قبول مالیات پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی
 • جرائم متعلقه در قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م
 • نحوه رسیدگی به اعتراضات و حل اختلافات مالیاتی در قانون مزبور
 • سایر نکات مهم و کاربردی در مورد مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی
 • پاسخ به پرسش‌های مطرح از سوی شرکت‌کنندگان دوره در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی
درجه بندی نشده From: 38,100 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه جامع آموزش حسابداری مالی ویژه بازار کار ۱
کارگاه جامع آموزش حسابداری مالی ویژه بازار کار ۱
محتویات دوره:
 • آشنایی با اصول و مفاهیم بنیادین حسابداری
 • آشنایی با معادله حسابداری و کدینگ حساب‌ها (حساب‌های کل، معین، تفضیلی)
 • آشنایی با ماهیت حساب‌ها
 • آشنایی با رسید دریافت و پرداخت، فاکتور خرید و فروش استاندارد، رسید و حواله انبار، صورت تنخواه و سایر فرم‌ها و روش‌های کنترل‌های داخلی مربوط به شرکت‌های خدماتی و بازرگانی
 • آشنایی با چگونگی انجام ثبت‌های حسابداری در دفتر روزنامه و کل در شرکت‌های خدماتی و بازرگانی به طور عملی
 • آشنایی با چگونگی تهیه تراز آزمایشی و تحلیل آن
درجه بندی نشده From: 49,500 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه جامع آموزش حسابداری مالی ویژه بازار کار ۲
کارگاه جامع آموزش حسابداری مالی ویژه بازار کار ۲
محتویات دوره:
 • آشنایی با محاسبات حقوق و دستمزد و جزییات انجام ثبت‌های حقوق و دستمزد و محاسبات مربوط به بیمه
 • آشنایی با ثبت‌های مرتبط با وام‌های بانکی
 • آشنایی با نحوه استهلاک‌گیری دارایی‌های ثابت، محاسبه و شناسایی آن
 • آشنایی با نحوه مغایرت‌گیری از حساب بانکی شرکت
 • آشنایی با عملیات مرتبط با ثبت‌های اصلاحی و بستن حساب‌های پایان سال
 • آشنایی با نحوه تهیه صورت‌های مالی (سود و زیان، ترازنامه) با استفاده از اطلاعات واقعی یک شرکت به طور نمونه
 • آشنایی با ثبت‌های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده
 • آشنایی با عملیات حسابداری برخی حساب‌های خاص مانند ذخیره مالیات بر درآمد، سایر دارایی‌ها، جاری شرکا و ...
 • آموزش یکی از نرم‌افزارهای مطرح حسابداری به صورت کارگاهی
درجه بندی نشده From: 67,500 تومان انتخاب گزینه‌ها
کارگاه جامع آموزش حسابداری مالی ویژه بازار کار ۳
کارگاه جامع آموزش حسابداری مالی ویژه بازار کار ۳
محتویات دوره:
 • آشنایی با محاسبات مربوط به مالیات حقوق، معافیت‌ها و جرایم مالیات حقوق، نحوه ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق کارکنان
 • شنایی با روند ثبت‌نام و ارسال نهایی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی
 • آشنایی با نحوه حسابداری مالیات‌های تکلیفی
 • آشنایی با روند ثبت‌نام و ارسال نهایی اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی به همراه تشریح قوانین مرتبط
 • آشنایی با دفاتر قانونی و نکات قابل توجه در تحریر دفاتر قانونی
درجه بندی نشده From: 52,200 تومان انتخاب گزینه‌ها