گواهینامه موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

تاییدیه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در پشت گواهینامه ها ممهور میگردد.

مدیریت راهبردی کسب و کار ( Master of Business Administration ) یا به اختصار  MBA گنجینه است حاوی دانش و مهارتهای جدید و کاربردی مدیریت  برای حل مسائل و چالش های  مدیریتی که به انسان دیدی برتر نسبت به مدیریت اعطا می نماید.این دوره کابردی مهارتی را می توان گشایشگر فرصتهای شغلی نامید، فرصتهایی که تاکنون پیش روی قرار نگرفته و یا دیده نشده است و ماحصل آنها، تغییر نگرش مدیریت و همچنین توسعه حرفه ای کسب وکار خواهد بود.
تحصیل در دوره MBA یک سرمایه گذاری شخصی بزرگ و یک تجربه هیجان انگیز به شمار می رود زیرا فرد، خود را در اجتماعی از مدیران، کارشناسان و کارآفرینانی می بیند که برای تحول نگرش و تغییر بینش کسب و کار خود ارزش قائل بوده و جویای ارتقاء مهارت و دانش کاربردی خود در زمینه مدیریت هستند. او و همراهان دیگر در طی این دوره به  هم اندیشی و تعامل تجربه  با یگدیگر پرداخته ، موردکاوی های مختلف را تجزیه و تحلیل می کنند، پیرامون موضوعات روز در دنیای تجارت به بحث
و تبادل نظر پرداخته و پروژه های مشاوره و بهبود کسب و کار را در کنار یکدیگر به سرانجام می رسانند؛ همچنین فرد با گذراندن این دوره، خود را برای رهبری   کسب و کار  آماده می سازد و بدین ترتیب، مهمترین عوامل کلیدی موفقیت را کسب می نماید.
MBA با دنیای واقعی تجارت و کسب وکار در تطابق است و تحصیل در آن، یک مزیت رقابتی استراتژیک و مالی به شمار می رود.کلاسهای MBA سرشار از خلاقیت و فضای حرفه ای کسب و کار است و پیوندهایی که میان همراهان برقرار می گردد، بر زندگی شخصی و کاری آنها تأثیراتی چشمگیر دارد.

تاییدیه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در پشت گواهینامه ها ممهور میگردد.

ایجاد توانایی راهبری سازمان و منابع انسانی بجای مدیریت آنها

  • ارتقاء از مدیران استراتژیک به راهبران استراتژیک
  • تبدیل مدیران سازمان به راهبران بازار کسب و کار
  • ارتقای مهارت های تحلیلی و ادراکی مدیران
  • شناخت مدیران از پتانسیل ها و ویژگی های رهبری خویش و ارتقاء و توسعه مهارت های رهبری
  • اعطای گواهینامه مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
  • ایجاد شبکه ارتباطی هدفمند با سایر مدیران و راهبران کسب و کار

توسعه کسب و کار و تحول سازمانی با ارتقاء مهارت های تحلیلی و تعالی نگرش رهبری

همراه با ۵ استاد طراز اول بین المللی از هلند و سوئیس (ترجمه همزمان)